Over Bliksems

Bliksems is een klein bureau met twee vaste medewerkers. Daardoor kunnen we flexibel en snel werken met weinig overhead. Bliksems werkt per opdracht samen met een team van deskundigen. Zoals grafisch ontwerpers, tekstschrijvers en tentoonstellingsbouwers. Mensen op wie we kunnen bouwen, zo is gebleken.

De gezichten achter Bliksems
Net voor het nieuwe millennium richtte Ruud Emous Bliksems op, toen nog 3 Dee Cee geheten. Daarvoor werkte hij als projectmanager bij de lerarenopleiding van de VU, het Landelijk Centrum GVO (nu NIGZ) en SLO/Educaplan. Ruud is gepokt en gemazeld in het ontwikkelen van educatief materiaal. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar leerstijlverschillen en verschillende manieren van informatieverwerving bij mensen. Die inhoudelijke kwaliteiten geven de producten van Bliksems een eigen, specifiek karakter.

De andere vaste medewerker is Hilda Jeninga. Ze werkte na haar studie sociale geografie onder meer als projectmanager bij het IDO/VU en SLO/Educaplan, deed de communicatie bij de Provinciale VVV Brabant en was voorlichter bij bezoekerscentrum Mobilion in Utrecht.
Hilda geniet van het maken van een tentoonstelling of het organiseren van een evenement.
Het liefst als het lekker druk is!

Bliksems werkt veel samen met:

Paul Janssen, belevingscommunicatie
Pinta, grafische vormgeving
MCW, multimediale verbeelding
Frohlich en Plaisier, audio en video
Hypsos expo
Interieur 88
Raven productions